Reference

Portfolio
Reference

Turistický přístřešek, Krkonoše

Krkonoše

Vytvořili jsme turistický přístřešek v Krkonoších. Chtěli jsme udělat něco moderního s odkazy na tradiční krkonošskou lidovou architekturu. Hlavními odkazy jsou sedlová střecha, usazení domu rovnoběžně s vrstevnicemi a prkenné bednění. Vznikl jednoduchý tvar s otevřeným výhledem na Sněžku. Vnější fasáda bude tvořena opalovanými prkny, kde dřevo chrání vrchní zuhelnatělá vrstva. Jedná se o techniku shou shugi ban. Vnitřní prkenné bednění a terasa z přirozeně zvetrávajícího modřínu. Vnitřní vybavení bude z masivních dřevěných desek natřených do tmavé barvy. Před domečkem se nachází nádrž kolem níž bude povalový chodník jako odkaz na chodníky na krkonošských rašeliništích. Ve hře jsou dvě varianty. S a bez bočních otvorů s okenicemi.

  • Datum:

    19.04. 2019

  • Klient:

  • Kategorie:

    Veřejné budovy